Caccia Cordelia Gray "Milla" (14 mån/months)

Nya bilder på Milla / New photos of Milla


Caccia Cordelia Gray "Milla" DoB June 2011


Caccia Cordelia Gray "Milla" DoB June 2011


Caccia Cordelia Gray "Milla" DoB June 2011

Pedigree of the litter / Stamtavla för valpkullen

SE25224/2010 S
SE U(U)CH
Mallorn's Ice Device
S44000/2007 G
SE U(U)CH
Annual's Nice Device
S50547/2001 G
SE U(U)CH
Jayncourt Natural Star
KCSB0579CG G
GB SHCH
Sandylands Gad-About
KCU4490602U04 G
Jayncourt Star-Blossom
S28549/2000 G
Annual's Creme Fraiche
S37683/98 S
Mandamay Caretaker
S10449/95 G
Annual's Fashion Girl
FIN52494/07 S
Mallorn's Illusive
AKCSN92836302 S
BISS Grand CH
Sure Shot Hyspire Impressive, WC
AKCSN79375905 S
BISS US/CAN CH
Windfall's Pipe Major
AKCSN52395206 G
US CH
Janrod's Tammy Whynot
FIN12390/05 S
Mallorn's Ursa Major
AKCSN89683403 S
US CH
Visions I'm Able
FIN41806/99 B
Mallorn's Mmm Marabou
SE44094/2011 S
Caccia Cordelia Gray
DK18126/2001 G
DK UCH
Jayncourt Significant Star
KCSB0579CG G
GB SHCH
Sandylands Gad-About
KCSB0703BZ S
GB CH
Sandylands My Guy
KCSB5392CA G
GB SHCH
Sandylands Bliss
KCU4490602U04 G
Jayncourt Star-Blossom
KCR2933301R03 G
Jayncourt Star Tradition
KCM2171902M02 G
Jayncourt Moonbeam
S42910/2009 S
Taleem Give N Take At Tapeatom
KCAE02843104 S
Sandylands Gentle Touch At Lembas
KCSB0579CG G
GB SHCH
Sandylands Gad-About
KCSB0549CL S
Sandylands Star Shine
KCAH0901308 G
Taleem Spirit Of Time
KCSB4579CK G
Rocheby Old Smokey
KCAD0901203 G
Tapeatom Sugar And Spice At Taleem

MILLA


Caccia Cordelia Gray "Milla" i 7:e veckan
 


Information om de båda kennlarna Tapeatom och Taleem

Tapeatom Kennels

Elisabeth "Betty" Howard, Tapeatom Kennels, flyttade med sin make Michael från Jersey, Channel Islands, GB till Rawsonville, Western Cape, South Africa år 2003. Affixet "Tapeatom" registrerades i The Kennel Club redan år 1973. År 1983 reste Betty från Channel Islands till Sandylands Kennels, UK för att para en tik. På så sätt lärde Betty känna Mrs Gwen Broadley.

År 1990 föddes en vapkull efter GB CH Sandylands My Guy undan Sandylands Fino Sherry Of Ardmargha hos Mr & Mrs Clayton, Ardmargha Kennels, UK. Paret Clayton hade sparat två valpar från denna valpkull och Gwen frågade om de kunde tänka sig att sälja valpen de inte tänkte behålla själv till Betty. Det kunde de och Ardmargha Gin Fizz flyttade till Tapeatom Kennels och blev sedermera deras stamtik.

Top Winning Labrador i England år 2002 - GB SHCH Tapeatom Ginantonic At Sandylands (e. GB SHCH Sandylands Gad-About u. Tapeatom Shooting Star) och "the runner up" samma år - GB SHCH Tapeatom Gadding Around At Sandylands (e. GB SHCH Sandylands Gad-About u. Tapeatom Lucy Locket) är båda uppfödda av Betty.
 


GB SHCH Tapeatom Ginantonic At Sandylands


GB SHCH Tapeatom Gadding Around At Sandylands

Taleem Kennels

År 2002 köpte Rosemary Evans, Taleem Kennels, sin första Labrador av Betty Howard, Tapeatom Kennels, UK. Tapeatom Sugar And Spice At Taleem, som hon hette, kom att bli kennelns stamtik. Hon parades två gånger med Rocheby Old Smokey och från en av dessa valpkullar kommer Taleem Spirit Of Time, som är mor till min Taleem Give N Take At Tapeatom "Ronja".

Rosemary har ett nära samarbete med Betty och de utbyter avelsmaterial sinsemellan till gagn för båda kennlarna. På så sätt får Betty tillgång till de bästa engelska avelshanarna och Rosemary får tillgång till Bettys stora kunskaper om och erfarenhet av speciellt Sandylands blodslinjer. Betty exporterar en utvald tik till Rosemary som parar henne med en lämplig engelsk avelshane och därefter exporterar Rosemary en valp från valpkullen till Betty som på så sätt får ett värdefullt tillskott till sitt avelsmaterial i Sydafrika.
 


Tapeatom Sugar And Spice At Tapeatom
 

Tapeatom
Sugar And Spice
At Taleem

Tapeatom
Storm Force

Greenworth
Master Oats

GBSHCH Poolstead Publican
GBSHCH Greenworth Dawn Run

Tapeatom
Busy Lizzy

GBCH Trenow Brigadier
Tapeatom Fleurie

Tapeatom
Good Time Girl

GBSHCH
Sandylands
Gad-About

GBCH Sandylands My Guy
GBSHCH Sandylands Bliss

Tapeatom
Lucy Locket

Lapema's Leo Of Sandylands
Tapeatom Busy Lizzy

Ronjas mor / Dam of Ronja


Taleem Spirit of Time
(Rocheby Old Smokey - Tapeatom Sugar And Spice At Taleem)

 

 


Vår avelspolicy
___________________________________________________

Jag har fött upp Labrador Retriever sedan 1987 under kennelnamnet CACCIA och följer självklart Svenska Kennelklubbens (SKK) och Labradorklubbens (LRK) avelsetiska regler och rekommendationer avseende hunduppfödning och avlar endast på friska, sunda och meriterade föräldradjur av den typ som rasstandarden för Labrador Retriever föreskriver, d v s varken utpräglade Field-trial Labradors, s k "jaktprovslabradorer", eller för tunga "vanliga" labradorer.

Labradoren är en jakthund inte att förglömma och dess jaktegenskaper är viktiga att bevara. Det kan man göra genom att t ex genomgå Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R, som tagits fram av Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) och passar alla retrieverraser som uppnått en ålder av 12 månader. Funktionsbeskrivningen visar hur hunden reagerar vid elva olika moment och situationer vid ett speciellt tillfälle och resultatet stambokförs. Läs mer om FB-R här
 


Valpen

När valpen lämnar kenneln finns nedanstående med i bagaget:

 • SKKs Köpeavtal för hund

 • Registreringsbevis från SKK

 • Veterinärintyg från valpbesiktningen

 • Matlista + mat för första tiden i sitt nya hem

 • Valppaket

 • Råd och skötselanvisningar

Valpen är dessutom

 • chipmärkt (ID-märkt)

 • avmaskad

 • vaccinerad

 • liv- och veterinärvårdsförsäkrad till och med leveransdagen. Därefter överförs försäkringen på dig som valpköpare och
  gäller sedan fortsatt utan karens.

Som uppfödare tecknar jag även en uppfödarförsäkring, s k dolda fel försäkring, för valpkullen.
 


Röntgen och ögonlysning

Det är ett önskemål från min sida att valparna jag föder upp röntgas på höfter (HD) och armbågar (AD) någon gång mellan 12-18 månaders ålder samt ögonlyses vid ca 2 års ålder. Detta för att jag ska kunna utvärdera kennelns avelsmaterial. Härvid förlitar jag på mina valpköpares goda vilja och respekt för mitt avelsarbete.

Som uppfödare kan man på sikt inte famla i blindo när det gäller hälsokraven liksom att man som valpköpare inte heller kan bortse från att varje hund är en enskild individ med sina eventuella fel och brister trots allt vad man som uppfödare kan göra. En hund är en levande individ och inget kylskåp oavsett vad Konsumentköplagen stipulerar.

Hälsa och hälsoproblem

Inom labradorrasen finns en del ärftliga sjukdomar som man som uppfödare måste ta hänsyn till i sitt avelsarbete. Höftledsdysplasi (HD) och armbågsdysplasi (AD) är ledsjukdomar som omfattas av ett bekämpningsprogram sedan många år tillbaka. Vissa ögonsjukdomar förekommer - varav PRA leder till blindhet - också i rasen varför Labradorklubben föreskriver att alla avelsdjur ögonlyses årligen.

Utöver dessa ärftliga sjukdomar finns även Exercise-Induced Collapse (EIC) som är en neurologisk sjukdom där överföringen av impulser mellan nerver och muskulatur inte fungerar som den ska. EIC registreras officiellt i vissa andra länder, men inte här i Sverige. Mer info om EIC finns att läsa på Labradorklubbens hemsida www.labradorklubben.se under Avel och Hälsa.

Personligen har jag valt att DNA-testa mitt avelsmaterial för PRA och EIC i förekommande fall förutom sedvanlig röntgen av höfter och armbågar samt ögonlysning. Jag har även valt att mentalbeskriva (SKKs Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund - BPH) mina avelsdjur.

Mentalitet

Dagens samhälle ställer stora krav på våra hundar. En stabil mentalitet är ett måste för att hunden ska kunna leva ett fullödigt liv. En labrador som är rädd för sin egen skugga eller onaturligt vek till sin personlighet är ingen rastypisk Labrador.

Därför ser jag gärna att hundar från min uppfödning genomgår någon form av mentaltest. Det finns dels Mentalbeskrivning Hund - MH, som görs i Brukshundsklubbens regi och dels Svenska Kennelklubbens nyligen lanserade officiella Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund - BPH. Utförlig information om dessa båda mentalbeskrivningar finns på Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Meritering och kurser

Om mina valpköpare meriterar sina hundar på utställning, jaktprov, viltspår, bruksprov etc blir jag naturligtvis glad, men det är inget krav. Huvudsaken är att man som valpköpare kan erbjuda sin hund ett rikt och aktivt liv. En Labrador kräver sin man eller kvinna. Det duger inte att bara ligga på sofflocket.

När det gäller valpkurser hänvisar jag till den lokala Labradorklubben eller Brukshundsklubben. Viltvårdsföreningar håller också kurser lämpliga för vår ras. Privata aktörer ska man vara lite försiktig med då deras kompetens i vissa fall kan vara svår att bedöma.

Den perfekta familjehunden

Labradoren är en underbar och okomplicerad ras. Den är synnerligen mångsidig att arbeta med och precis lika vänlig och snäll som man vill att en familjehund ska vara. En rastypisk Labrador älskar barn i synnerhet och alla andra tvåbenta i övrigt. Den är lättlärd och vill gärna vara till lags. För mig är Labradoren hunden Karo personifierad i all sin enkelhet. En gång Labrador - alltid Labrador.

Till sist ...

Självklart finns jag alltid till hands för tips och råd under hela hundens liv. Som uppfödare är det synnerligen värdefullt att få feedback från sina valpköpare. Tillsammans är vi ett team som bygger på respekt och tillit, vilket är en förutsättning för ett gott samarbete mellan dig som valpköpare och mig som uppfödare - allt för valpens och senare den vuxna hundens bästa.

Vänligen
Katja

 

 

MILLAS VALPAR / MILLA'S PUPPIES
SE U(U)CH Mallorn's Ice Device - Caccia Cordelia Gray

föddes den 23 juni 2015 / was born on June 23, 2015

Ronjas barnbarn / Ronja's grandchildren
3:e generationen / 3rd generation


KEFAS

Caccia Dario Fo
"Kefas"
by SE U(U)UCH Mallorn's Ice Device
ex Caccia Cordelia Gray "Milla"


En stämningsfylld bild från Kefas ägare Rolf Gillberg.
Kefas är här ca 3,5 mån.


A little bit closer


Caccia Dario Fo "Kefas" 3½ month
Photo: Owner Rolf Gillberg
by SE U(U)CH Mallorn's Ice Device
ex Caccia Cordelia Gray

Valparna 8 veckor 2 dagar / Puppies 8 weeks 2 days

WILLE


Caccia Winston Churchill gnager på sitt första märgben på sitt favoritställe.

MARIE


Caccia Marie Curie kämpar på med sitt märgben.

VISTA


Caccia Doris Lessing sitter och tittar på när syster yster tuggar
energiskt på märgbenet. Hon är lite mer av en fotomodell.

Men .. var är Caccia Dario Fo, alias Kefas?
Jo, han har flyttat hem till sin nya familj.

Valparna 7½ veckor / Puppies 7½ weeks


Caccia Dario Fo "Kefas" i förgrunden och Caccia Doris Lessing "Vista" - lika som bär -
på favoritstället i trädgården.


"Kefas" t v och "Vista"

VISTA


Stilstudie på Caccia Doris Lessing


Man vet aldrig när de andra kommer och snor min trasa ...

 
... så det gäller att passa på så länge det varar.

KEFAS


Caccia Dario Fo

MARIE


Caccia Marie Curie - huvudstudie


Caccia Marie Curie

WILLE


Och så har vi den lille grävmaskinen Caccia Winston Churchill

Valparna 7 veckor / Puppies 7 weeks


Caccia Dario Fo "Kefas"


Caccia Winston Churchill "Wille"


Caccia Doris Lessing "Vista"


Caccia Marie Curie

Valparna 6½ veckor / Puppies 6½ weeks


Caccia Winston Churchill "Wille" - en liten filosof.


Caccia Marie Curie - när jag äntigen fick till en bild på henne såg hon ut så här.


Caccia Marie Curie - äntligen blev hon lite trött!


Caccia Doris Lessing "Vista" - alltid lugn och sansad och lätt att fånga på bild.


Caccia Doris Lessing "Vista"


Caccia Doris Lessing "Vista"


Caccia Dario Fo "Kefas"


Caccia Winston Churchill "Wille"


Caccia Winston Churchill "Wille"

Idag hade Caccia Marie Curie lite annat för sig och ville inte bli fotograferad.

Valparna 6 veckor 3 dagar / Puppies 6 weeks 3 days


Dockesöta, busiga Caccia Marie Curie i tankar.


Ljuvligt söta Caccia Doris Lessing "Vista".


Caccia Marie Curie - en liten ängel, men skenet bedrar.


Mamma Caccia Cordelia Gray "Milla" lägger ganska mycket krut
på att försöka uppfostra Caccia Marie Curie.


Caccia Marie Curie - lägg märke till den korrekta uttersvansen!


Caccia Winston Churchill "Wille" trivs i trädens skugga.


Självklart sover Caccia Marie Curie för sig själv (fast hon anslöt sig till de andra lite senare).


... medan de andra trivs bäst tillsammans. Här har de hittat trädgårdens smutsigaste
underlag av mjuk lera som de borrar ner sig i med förväntat resultat.


Caccia Cordelia Gray "Milla" uppfostrar sin busiga dotter
Caccia Marie Curie.


Caccia Doris Lessing "Vista" i tankar.


Caccia Winston Churchill "Wille" tittar fram.


Lille linslusen Caccia Dario Fo "Kefas".

Valparna 5½ veckor / Puppies 5½ weeks


Caccia Dario Fo "Kefas" gömmer sig i grönskan där det finns skugga.


Caccia Dario Fo "Kefas"


Caccia Winston Churchill "Wille" är en riktig linslus.


Wille


Caccia Doris Lessing "Vista" är en riktig "naturuppställare".


Vista


Caccia Marie Curie - söt som socker.
Hon är en svårfångad (med kameran) liten tjej som har en massa bus för sig.


Caccia Winston Churchill "Wille" som sin namne.


Caccia Winston Churchill "Wille" har däckat.


Caccia Winston Churchill "Wille" brottas med Caccia Marie Curie.


Caccia Doris Lessing "Vista" utforskar trädgården.


Caccia Doris Lessing "Vista" & mamma Milla


Caccia Dario Fo "Kefas" & Ronja


Caccia Dario Fo "Kefas" sover under köksbordet.

Valparna 5 veckor / Puppies 5 weeks


Mormor "Ronja" & barnbarnet "Wille" (Caccia Winston Churchill)


Här pratar mormor "Ronja" med barnbarnet Caccia Marie Curie. Undrar vad som avhandlas?!


... och här leker Ronja med Caccia Marie Curie. Det är Ronjas favvisgosedjur.


Caccia Marie Curie gillar att ligga bland mina skor.


Caccia Doris Lessing "Vista" försöker bada i vattenskålen.


Caccia Dario Fo "Kefas" gillar att ligga bredvid vattenskålen
precis som morbror Caccia Sherlock Holmes gjorde på sin tid.


Caccia Winston Churchill "Wille"


Caccia Doris Lessing "Vista"


Caccia Marie Curie


Caccia Dario Fo "Kefas"


Valparna 3 veckor / Puppies 3 weeks


Caccia Doris Lessing "Vista" (3 weeks 3 days)


Caccia Marie Curie (3 weeks 4 days)


Caccia Dario Fo "Kefas" (3 weeks 4 days)


Caccia Winston Churchill "Wille" (3 weeks 4 days)Caccia Doris Lessing "Vista" (19 dgr/days


Caccia Winston Churchill "Wille" - 10 dgr/days


Caccia Marie Curie (närmast/in front) & Caccia Rudyard Kipling - 10 dgr/days


Caccia Doris Lessing "Vista" - 8 dgr/days


Caccia Dario Fo "Kefas" - 1 vecka/week

 

www.caccia.se