Våra hundar är försäkrade i
SVEDEA
och utfodras med
Standardt Produkter
torrfoder och
Sund Hundmat
färskfoder.

Mrs Katja Sjöberg
(f d Pasquariello)

Our dogs are insured by
SVEDEA

and are fed with
Standardt Produkter
dry food and
Sund Hundmat
fresh food.

In English

Nedan följer lite om min hundbakgrund. Eftersom jag tycker att det känns angeläget att hålla mig ā jour inom hundvärlden, besöker jag regelbundet aktivitetsträffar och går på föreläsningar och kurser, som jag finner intressanta. Självklart ställer jag ut mina hundar och besöker hundutställningar av och till.

Kurser

När jag väl hade bestämt mig för att börja föda upp labradorer, kände jag ett stort behov av att förkovra mig i ämnet. På den tiden anordnade Sydskånska Kennelklubben förträffliga kurser som alltid leddes av ytterst kunniga och välkända föreläsare inom sina respektive områden. Nedanstående kurser hann jag med under åren 1985-1987:

* Grundläggande uppfödarkurs (Vet Lennart Nord)
* Genetik och avelsmetodik (Per-Erik Sundgren)
* Hudsjukdomar hos hund (Vet Helene Raue)
* Fördjupad etologi (Sven Järverud)
* Anatomi och rörelselära - Bedömningsträning - Steg 1 (Prof Gösta Winqvist)
* Exteriör- och rörelseanalys - Bedömningsträning - Steg 2 (Marianne Fürst Danielsson)
* Bedömningsträning - Steg 3 (Marianne Fürst Danielsson och Per Porsild)
* Utställningsbedömning - Bedömningsträning - Steg 4 (Marianne Fürst Danielsson)
* Rasstandarden i teori och praktik (Bertil Sted-Gren)

MH-utbildning för uppfödare

2004-09-04 anordnade LRK/Skåne en MH-utbildning för skånska uppfödare på Söderåsens BK i närheten av Herrevads Kloster. MH-beskrivare Maria Lundin lotsade oss igenom mentalbeskrivningsprotokollets alla moment. Därefter gick vi ut och bevistade mentalbeskrivningen av en Boxer-hane och poängsatte själva efter bästa förmåga. Kursen avslutades med diskussioner omkring vad vi sett och hur vi upplevt vad vi såg på mentalbeskrivningen.

Mycket intressant och lärorikt. Vid kommande valpkullar kommer jag absolut att rekommendera mina valpköpare att mentalbeskriva sina hundar. Det är viktigt att så många hundar som möjligt testas för att få en god uppfattning om den mentala hälsan på kennelns uppfödning.

MH-beskrivningen (MH = Mental Hund) ersätter tidigare Karaktärstest, BoK-test och MUH-test. Rekommenderad ålder för beskrivningen är 12-18 månader. Beskrivningen tar ca 45 minuter, inkl muntlig utvärdering av hunden.

Jaktinternat

Eftersom labradoren är en jakthund, ville jag gärna lära mig mer om rasens funktionella sida. Jag anmälde mig därför till ett jaktinternat på Lida Fritidsgård utanför Stockholm, som LRK/Östra arrangerade år 1988. Instruktörer på internatet var John och Sandra Halstead, innehavare av välkända kennel Drakeshead i England.

År 1997 anordnade LRK/Småland ett jaktinternat på Hässlebogården i Mariannelund och jag var inte sen att anmäla mig till detta evenemang. Instruktörer denna gång var Curt Lundström och Stig Persson (Min Väns).

Under årens lopp har jag startat på några jaktprov samt deltagit i en del jaktträningskurser. Resultaten från jaktproven kunde minst sagt varit bättre, dock ska ingen skugga falla över hundarna. Jag har även jakttränat mina hundar på egen hand med varierande resultat.

Jägarexamen - teoretiska grundprovet

Med blodad tand efter bl a första jaktinternatet beslöt jag att försöka ta jägarexamen. Tyvärr fullföljde jag inte denna utbildning av privata skäl, men hann dock med att skriva godkänt i det teoretiska grundprovet år 1991.

Kurser i friskvård och sjukdomslära för hund

Som uppfödare ansåg jag det värdefullt att känna till det rent elementära om frisk- och sjukvård för hunden.

År 1989 anmälde jag mig därför till kursen - Frisk- och förebyggande hundvård - som hölls av veterinär Lennart Nord i Malmö Viltvårdsförenings regi.

Åren 1989-1991 arbetade jag som djursjukvårdare på Djursjukhuset i Malmö.

År 1990 hade jag förmånen att få deltaga i kursen - Sjukdomslära hund och katt - på Häringe Slott. Föreläsare var veterinärer från Djursjukhusen Albano och Bagarmossen.

Centralprov och Ringsekreterarutbildning

Eftersom mitt kennelnamn inregistrerades år 1986, hade det tidigare kravet på skriftligt prov inför registrering av kennelnamn sedan länge slopats. Därför beslutade jag mig för att anmäla mig till Centralprovet inför SKKs Domarpreparandkurs och på så sätt få mina kunskaper dokumenterade. Någonstans i bakhuvudet fanns ett visst intresse för att kanske kunna utbilda mig till utställningsdomare.

År 1994 skrev jag provet första gången och blev godkänd i båda delarna. Eftersom jag inte var utbildad ringsekreterare vid den tiden, kunde jag ej komma ifråga för preparandkursen.

År 1995 genomgick jag ringsekreterarutbildning i SKKs regi. Eftersom domarpreparandkurserna inte hålls varje år, hann första centralprovets giltighetstid löpa ut.

År 1998 skrev jag därför om provet och klarade det ännu en gång i sin helhet. Vid antagningen till domarpreparandkursen hörde jag dock inte till de utvaldas skara.

Valphandledarkurs

År 2001 anordnade Sydskånska Kennelklubben en årslång valphandledarkurs som man kallade SBKs Instruktörsutbildning 1 - ett pilotprojekt mellan SKK och SBK med innehåll enligt SBKs handledarutbildning samt praktiskt arbete i projektform inklusive redovisning.

Vi som gick kursen hade faktiskt handplockats av Sydskånska Kennelklubben. Kursen avslutades med ett projektarbete i form av en valphandledarkurs under överinseende av en mentor. Efter avslutad utbildning höll jag min första 'egna' valpkurs hösten 2002.

Förtroendeuppdrag

Som de flesta vet, brukar engagemanget i hundvärlden förr eller senare leda till att man väljs in i en eller annan styrelse. Jag är inget undantag från denna regel. I början av 1980-talet övertalades jag att arbeta som sekreterare i LRK/Södra, som klubben kallades då.

År 1998 valdes jag in i LRK/Södras valberedning. Året därpå blev jag sammankallande och innan jag avgick år 2000 hade klubben hunnit byta namn till LRK/Skåne.

Samma år blev jag också invald som avelsansvarig för Avelsgruppen inom Labrador Retriever klubbens Huvudstyrelse (LRK/HS). Efter fyra års intressant och lärorikt arbete i denna grupp avgick jag år 2001.

2008-02-16 valdes jag till ordförande i SSRK/Södra. Jag valde dock att avgå under pågående mandat av personliga skäl.

Domaruppdrag (inofficiella)

Som tidigare framgått, kvävdes mina planer att utbilda mig till utställningsdomare i sin linda. Dock har jag under årens lopp fått förtroendet att döma ca ett 20-tal inofficiella utställningar i brukshundsklubbars, rasklubbars och aktivitetsgruppers regi.

Som kuriosa kan nämnas att jag dömde Bichon Frisé Ringens Bichon Special Syd i Rödeby år 2000. Mitt senaste domaruppdrag i Sverige hade jag 2009-09-27. Jag dömde då grupp 1 och 5 på Veberöds brukshundsklubb tillsammans med tre andra domare.


Fr.v. Sabina Swahn, Nina Jonzon, Katja Sjöberg & Stefan Harde

Domaruppdrag i Danmark

År 1996 - Labradorerna - 'skue' (utställning) i Hilleröd - DRK/Nordsjaelland.
År 1999 - Retrieverraserna - 'skue' på Bornholm - DRK/Region Bornholm.
År 2004 - Labradorerna - 'skue' i Ringsted - DRK/Midtsjaelland.
År 2006 - Labradorerna - 'skue' i Hilleröd - DRK/Nordsjaelland.

Domaruppdrag i Holland

2007-05-13 dömde jag labradorer på Decennial jubilee "Circle of Labrador Breeders" Open Air Club Show i Utrecht, Holland tillsammans med Gunilla Ek och MaiLis Åkesson.

Webbmaster

Efter bästa förmåga har jag knåpat ihop denna hemsida i Microsoft FrontPage och Adobe Photoshop. Jag försöker hålla den så aktuell som möjligt. Kontakta mig gärna om Du stöter på problem med sidan eller om Du hittar några felaktigheter i texten. Sedan 2006-01-01 är jag också webbmaster för ett mindre antal hemsidor.

Meriter - egen uppfödning >>

För överskådlighetens skull har jag sammanställt en lista över officiella meriter avseende kennelns uppfödning.

Katja Sjöberg