Puppies - Valpar

OBS! We have no puppy plans.


Alexandra 9 years with Tenshi 9 weeks.

Att köpa valp från Kennel Caccia

Om du är intresserad av en Shiba valp från Kennel Caccia vänligen kontakta mig per telefon 0704-74 78 85 eller per mejl katja@caccia.se. Jag använder mig inte av ett strikt kronologiskt kösystem utan försöker hitta rätt hem till rätt valp. Därför är det ytterst viktigt för mig att få veta så mycket som möjligt om dig som presumtiv valpköpare.


Valparna föds upp i hemmiljö och bor inne hos mig under hela uppväxten vilket gör att de blir vana vid alla ljud och situationer som förekommer i ett hem. Mina barnbarn ser till att de även blir vana vid barn, naturligtvis under överinseende.

 

För att kunna följa upp mitt avelsprogram och därmed verka för rasens bästa, både hälsomässigt och mentalt, kommer jag dessutom att prioritera valpköpare som är beredda att höftledsröntga (HD), armbågsröntga (ED) och Patellaundersöka (PL) sina hundar vid ca 12-13 månaders ålder. Ögonlysning bör ske vid ca 2 års ålder. Vidare har jag även ett önskemål om att hundarna efter 12 månaders ålder ska genomgå SKKs Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH. Detta uppmuntras även av vår rasklubb.


Kenneln har fött upp Labrador Retriever sedan år 1987. Sista labradorkullen föddes år 2020. Erfarenheter från uppfödning av denna ras ligger till grund för mina önskemål enligt ovan speciellt beträffande hälsoaspekten. SKK kräver känd HD-status för registrering. Rasklubbens krav är fria höfter (HD A & B). I undantagsfall kan även HD C accepteras.

 

År 1984 köpte jag och min x-make en Akita men någon fortsättning på denna ras blev det inte. Dock kvarstod mitt intresse för de japanska spetsarna av denna typ där Akitan är den största och Shiban den minsta.

 

År 2017 skaffade jag min första Shiba men dessförinnan hade jag läst allt vad jag kommit över om denna fascinerande ras.

År 2022 anslöt lilla Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) till kenneln eftersom Tenshi trots ett flertal parningar med olika hanhundar inte blev dräktig.


Jag har visserligen inte samma raskunskaper beträffande Shiban som när det gäller Labrador men jag har dock hunnit snappa upp en del under de senaste dryga fem åren som Shiba-ägare och med mina drygt 30 år som uppfödare kan jag erbjuda en gedigen kunskap och erfarenhet av uppfödning rent generellt.


Man ska komma ihåg att Shiban är en urhundsras och ingen spets vilket är lätt att förledas att tro. Shiban bör i stället jämföras med den australiska Dingon. 

Dingo (Canis lupus dingo) är en omkringströvande vildhund endemisk 

(det vill säga att den enbart finns inom ett begränsat område) för kontinenten Australien.
Dess förfäder tros ha varit hundar som anlände till kontinenten tillsammans med människan från sydöstra Asien för ca 5000 år sedan när hunden fortfarande var relativt vild och mer närbesläktad med det asiatiska beståndet av gråvarg (Canis lupus).


  Dingo valp

  Dingo vuxen


  Jag försöker i möjligaste mån hålla kennelns hemsida aktuell. Från födsel till leverans lägger jag kontinuerligt ut bilder på valparna och det blir många bilder kan jag lova! Jag har av och till gjort fotoböcker med mina Labradorvalpkullar. Hoppas kunna fortsätta med denna tradition även med mina Shibavalpkullar.
   

  Vid leverans av våra valpar är de:

  • Registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK)
  • Veterinärbesiktigade senast en vecka innan leverans
  • Id-märkta via chip
  • Vaccinerade mot valpsjuka/hepatit/parvo/kennelhosta (DHPPi)
  • Avmaskade med Banminth, Axilur och Milbemax
  • Valpkullsförsäkrade i Svedea
  • Dolda-fel försäkrade i Svedea


  Vid leverans av våra valpar medföljer:


  • SKKs Köpeavtal
  • Veterinärbesiktningsintyg (ej äldre än 7 dagar gammalt)
  • SKKs Registreringsbevis (stamtavla)
  • Valpjournal med vikter och annan information om valpen.
  • Matlista 
  • Information om utfodring, skötsel och motion samt goda råd
  • Liten säck med hundmaten valpen har ätit efter avvänjningen
   tillsammans med en "snuttefilt" med doft av mamma och syskon.
  • 1 års medlemskap i vår rasklubb Shiba-No-Kai


  Så här går det till när du hämtar din valp.

  Enligt SKKs rekommendationer får valpen levereras tidigast vid 8 veckors ålder. Eftersom valpens viktigaste präglingsperiod infaller mellan veckorna 8-12 är det önskvärt att valpen kommer till sin nya familj så snart som möjligt inom denna period.


  Vi går igenom Köpeavtalet, Registreringsbeviset, Veterinärintyget.  Därefter går vi igenom Valpjournalen och Matlistan i pärmen med en hel del information som du kan ha nytta av framöver.

   

  Valpen är redan valpkullsförsäkrad hos Svedea. Du kan välja att fortsatt låta valpen vara försäkrad i Svedea eller välja något annat försäkringsbolag. Om du väljer Svedea, ombesörjer kennelns försäkringsombud detta.

   

  Ägaranmälan till SKK är betald i samband med valpkullsregistreringen hos SKK. Däremot måste (obligatoriskt) ägaranmälan till Jordbruksverket göras personligen av nye ägaren via internet eller på annat sätt. Det kostar för närvarande 40 SEK om du betalar med Swish eller kort via internet eller 80 SEK mot faktura. Polisen använder sig av Jordbruksverkets register så därför bör man inte glömma bort att anmäla valpen dit.

   

  Till sist visar jag hur man klipper klorna och går igenom valpen för att kolla öron, ögon och tänder och visar hur man borstar tänderna på valpen. Därefter är valpen redo för sitt nya hem.


  Självklart finns jag alltid till hands för tips och råd under hela hundens liv. Som uppfödare är det synnerligen värdefullt att få feedback från sina valpköpare. Tillsammans är vi ett team som bygger på respekt och tillit, vilket är en förutsättning för ett gott samarbete mellan dig som valpköpare och mig som uppfödare.


  När valpen lämnar kenneln är den fortfarande ett "råmaterial" som behöver formas efter de instruktioner och skötselråd som medföljer valpen. Då har jag som uppfödare gjort allt som står i min makt för att ge valpen de allra bästa förutsättningarna för ett gott liv. Sedan är det upp till dig som ägare att följa dessa till punkt och pricka.


  Många "goda råd" från omgivningen kommer att regna över dig framöver, men här gäller det att inte vackla utan följa mina råd och rekommendationer. Svårt ibland, men ytterst nödvändigt.


  Lycka till med din nya familjemedlem!


  Vänligen
  Katja


  AN EXAMINATION OF HIP GRADING
  The phenotypic evaluation of hips done by the Orthopedic Foundation for Animals falls into seven different categories. Those categories are Normal (Excellent, Good, Fair), Borderline, and Dysplastic (Mild, Moderate, Severe). Once each of the radiologists classifies the hip into one of the 7 phenotypes above, the final hip grade is decided by a consensus of the 3 independent outside evaluations. Examples would be:

  1. Two radiologists reported Excellent, one Good—the final grade would be Excellent
  2. One radiologist reported Excellent, one Good, one Fair—the final grade would be Good
  3. One radiologist reported Fair, two radiologists reported Mild—the final grade would be Mild

   The hip grades of Excellent, Good and Fair are within normal limits and are given OFA numbers. This information is accepted by AKC on dogs with permanent identification (tattoo, microchip) and is in the public domain.
   Radiographs of Borderline, Mild, Moderate and Severely dysplastic hip grades are reviewed by the OFA radiologist and a radiographic report is generated documenting the abnormal radiographic findings. Unless the owner has chosen the open database, dysplastic hip grades are not in the public domain.

  Excellent: this classification is assigned for superior conformation in comparison to other animals of the same age and breed. There is a deep seated ball (femoral head) which fits tightly into a well-formed socket (acetabulum) with minimal joint space. There is almost complete coverage of the socket over the ball.

  Good: slightly less than superior but a well-formed congruent hip joint is visualized. The ball fits well into the socket and good coverage is present.

  Fair: Assigned where minor irregularities in the hip joint exist. The hip joint is wider than a good hip phenotype. This is due to the ball slightly slipping out of the socket causing a minor degree of joint incongruency. There may also be slight inward deviation of the weight-bearing surface of the socket (dorsal acetabular rim) causing the socket to appear slightly shallow. This can be a normal finding in some breeds however, such as the Chinese Shar Pei, Chow Chow, and Poodle.

  Borderline: there is no clear cut consensus between the radiologists to place the hip into a given category of normal or dysplastic. There is usually more incongruency present than what occurs in the minor amount found in a fair but there are no arthritic changes present that definitively diagnose the hip joint being dysplastic. There also may be a bony projection present on any of the areas of the hip anatomy illustrated above that can not accurately be assessed as being an abnormal arthritic change or as a normal anatomic variant for that individual dog.
  To increase the accuracy of a correct diagnosis, it is recommended to repeat the radiographs at a later date (usually 6 months). This allows the radiologist to compare the initial film with the most recent film over a given time period and assess for progressive arthritic changes that would be expected if the dog was truly dysplastic. Most dogs with this grade (over 50%) show no change in hip conformation over time and receive a normal hip rating; usually a fair hip phenotype.

  Mild Hip Dysplasia: there is significant subluxation present where the ball is partially out of the socket causing an incongruent increased joint space. The socket is usually shallow only partially covering the ball. There are usually no arthritic changes present with this classification and if the dog is young (24 to 30 months of age), there is an option to resubmit an radiograph when the dog is older so it can be reevaluated a second time. Most dogs will remain dysplastic showing progression of the disease with early arthritic changes. Since HD is a chronic, progressive disease, the older the dog, the more accurate the diagnosis of HD (or lack of HD).

  Moderate Hip Dysplasia: there is significant subluxation present where the ball is barely seated into a shallow socket causing joint incongruency. There are secondary arthritic bone changes usually along the femoral neck and head (termed remodeling), acetabular rim changes (termed osteophytes or bone spurs) and various degrees of trabecular bone pattern changes called sclerosis. Once arthritis is reported, there is only continued progression of arthritis over time.

  Severe Hip Dysplasia: assigned where radiographic evidence of marked dysplasia exists. There is significant subluxation present where the ball is partly or completely out of a shallow socket. Like moderate HD, there are also large amounts of secondary arthritic bone changes along the femoral neck and head, acetabular rim changes and large amounts of abnormal bone pattern changes.


  ELBOW DYSPLASIA GRADES

  Elbow dysplasia has multiple inherited etiologies which may occur singularly or in combination. These etiologies include fragmented medial coronoid (FCP) of the ulna, osteochondritis of the medial humeral condyle and ununited anconeal process (UAP). The most sensitive view used to diagnose secondary degenerative changes in the elbow joint is an extreme flexed medio-lateral view of the elbow which is required by the OFA and recommended by the International Elbow Working Group. The veterinary radiologists are most interested in the appearance of the anconeal process of the ulna.

  When there is instability of the elbow joint due to elbow dysplasia, one of the most sensitive radiographic findings is new bone proliferation (osteophytes) on the anconeal process of the ulna associated with secondary developmental degenerative joint disease.

  Bone proliferation can be very subtle to visualize in some dogs and may require the use of a special light source (hot light) rather than a traditional view box to diagnose it. Other arthritic findings such as sclerosis in the area of the trochlear notch of the ulna and bone spurs at joint edges are also reported. If fragmentation of the medial coronoid only involves the cartilage, it may not be seen radiographically but occasionally if the bone is also fragmented, it can be visualized as a separate calcific opacity superimposed over the radius.

  Grading Elbows
  For elbow evaluations, there are no grades for a radiographically normal elbow. The only grades involved are for abnormal elbows with radiographic changes associated with secondary degenerative joint disease. Like the hip certification, the OFA will not certify a normal elbow until the dog is 2 years of age. The OFA also accepts preliminary elbow radiographs. To date, there are no long term studies for preliminary elbow examinations like there are for hips, however, preliminary screening for elbows along with hips can also provide valuable information to the breeder.

  • Grade I Elbow Dysplasia: Minimal bone change along anconeal process of ulna (less than 2mm).
  • Grade II Elbow Dysplasia: Additional bone proliferation along anconeal process (2-5 mm) and subchondral bone changes (trochlear notch sclerosis).
  • Grade III Elbow Dysplasia: Well developed degenerative joint disease with bone proliferation along anconeal process being greater than than 5 mm.